Ominaisuudet

You are here

KÄYTTÖLIITTYMÄN TOIMINNOT

 • Sivumalligeneraattori
  • Sivumallien luonti ja ylläpito
 • Designer
  • Testien luonti, ylläpito ja visuaalinen verifiointi alue- ja elementtikohtaisesti
  • SOAP API
  • REST API (json, xml)
 • Testidatan ja kuvien hallinta
 • Skriptimuunnin (Selenium Python, Java)
 • Vaatimukset
  • Linkkaus ja hallinta
 • Mallipohjainen testaus UI
  • Suorituskyvyn monitorointi
  • Testien generointi (offline / online)
  • Sivujen layout-tarkastusraportti

TESTIEN SUORITUS JA RAPORTOINTI

 • Testiajojen suoritus
  • Käyttöliittymä UI
  • Komentorivi
  • Ingtegrointi CI esim. Jenkins
  • Browserstack pilvessä
  • Määrittele asetus- ja suoritusprofiilit
 • Testien raportointi
  • Standardit HTML- ja XML-raportit kuvakaappauksinen sekä kolmannen osapuolen logit
  • Suorituskykymonitorointi ja JS heap memory -raportit

TEKNOLOGIAT

 • Selenium Webdriver ja Appium
 • Testien integraatio CI, DevOps ja testihallinta järjestelmien kanssa
 • Python testiskriptit

 

QAUTOMATEN YHTEENSOPIVUUS

 


 

TOIMINNALLINEN TESTAUS

 

QAutomate tekee toiminnallista testeistä helposti rakennettavia ja ylläpidettäviä. Optimoitu absraktio kerrokset funktioille ja testeille auttavat käyttäjää rakentamaan testit ylläpidettävästi.
 

 

1. Työkalu luo tarvittavat sivumallit ja dynaamiset kohteet

 • Ylläpito tapahtuu sivumallien avulla. Näkymät päivittyvät koneen avulla (Koneen ”silmä” on tarkempi kuin ihmisen)

2. Suunnittele uudelleenkäytettäviä menetelmiä sivumallikirjastoon (Funktiokirjasto)

Sivumallikerros
 • Ylläpidon kannalta tärkein kerros, sivu ja elementit. ”Muutoksissa muutos vain yhteen paikkaan” -ajatusmalli. Työkalu auttaa päivitystilanteissa korvaamaan vanhat elementit uusilla.

3. Suunnittele ja toteuta testejä sivumallikirjaston avulla

Testikerros
 • Ylläpidon tavoite on, että tähän kerroksen ei tarvitse koskea, vaan muutokset tapahtuvat sivumallikerroksella. Testiskriptiä päivitetään vain silloin, kun testispeksit muuttuvat.

 


 

LOPPUKÄYTTÄJÄN SUORITUSKYVYN WEB-MONITOROINTI

 • Yhdistää mittauspisteet trendikuvaajaksi
  • Voidaan käyttää loppukäyttäjän kokemuksen ja sovelluksen suorituskyvyn mittaukseen ja arviointiin
  • Antaa todellisen kuvan siitä, millaiseksi loppukäyttäjä kokee sivujen latausajan sekä kertoo tärkeää tietoa palvelun saatavuudesta
 • Seuraa kolmea muuttujaa:
  • Web-palvelun toiminnallisuutta
  • Sivujen latausaikaa
  • Resurssien latausaikoja

 

 

 


 

MALLIPOHJAINEN TESTAUS

1. Uusia tapoja testata sovelluksen toimintaa

 • Testausautomaatio laajenee
 • Testauskattavuutta voidaan kasvattaa

2. Mallipohjainen Offline-testaus

 • Työkalu generoi malligraafin tilasiirtymistä testiskriptejä läpikäymällä mallin eri testauspolut

3. Mallipohjainen Online-testaus

 • Työkalua voidaan käyttää online-pohjaisesti, jolloin se arpoo ajonaikaisesti ja satunnaisesti painotusten mukaan testattavaa testauspolkua. Online-pohjaisessa käytössä ei ole testikeissejä, vaan mallin siirtymiä linkitetään vaatimuksiin
 • Tällä tävalla voidaan lisätä testauksen satunnaisuutta: enemmän satunnaisskenaarioita sekä erilaisia loppukäyttäjän skenaarioita

QAutomate - Mallipohjainen testausnäkymä

QAutomate - Mallipohjainen testausnäkymä

 

 

 

 


 

VISUAALINEN VERIFIOINTI

 
QAutomate mahdollistaa elementtipohjaisen alueen verifoinnin ruudulta vertaamalla sitä referenssikuvaan. Vaihtoehtoisesti käyttäjä voi valita alueen ruudulta, mitä halutaan verrata ajotilanteessa referenssikuvaan.
Visuaalinen verifiointi antaa mahdollisuuksia testata asioita, joita on haastavaa testata elementtitasolta. Laajenna testaus uusille osa-alueille! Löydä visuaalisen ulkoasun muutokset, bugit ja verifioi asioita, joita ei voida verifioida kooditasolta!

QAutomate - Toiminnallinen testausnäkymä

 

cols="12"

 


 

LAAJENNUKSIA ULKOASUTESTAUS

 

 

1. QAutomate koostaa raportin ajamalla olemassa olevia testiskriptejä ja keräämällä kuvia eri selaimilla ja näyttöresoluutioilla.

2. Raportti kuvaa sivujen responsiivisuutta, toimivuutta ja ulkonäköä. Se koostaa testiraportin kuvavertauksineen.

3. Raportti antaa mahdollisuuden verrata sivujen layout-näkymien käyttäytymistä eri selaimilla ja eri resoluutioilla.

4. Päätökset raportin perusteella tekee ihminen, ”ei kone”.