QAutomate vs perinteiset menetelmät

You are here

  Qautomate Muut perinteiset
TESTIEN LUONTI    
Toiminnallisuustestaus
Testien kehitys tekstieditorilla
Funktiokirjasto Selenium-metodeille
Omat funktiokirjastot
Integraatio versionhallintaan
Laajennettu tuki funktiokirjastoille
Metodien autogenerointi
Visuaalinen testien suunnittelu käyttöliittymällä
Sivujen mallinnus ja Web-elementtitiedon kerääminen
Web-elementtien tunnistustyökalu
Mallipohjainen toiminnallisuustestaus
Dynaamisten elementtien kustomointi ja tuki
Testidatan kerääminen selaimesta ja hallinta
Testisteppien ajo askel kerrallaan testejä kehittäessä
     
TESTIEN YLLÄPITO    
Aktiivinen testin ylläpito sivumallien avulla
Korjaustyökalu funktioiden ylläpitoon ja muutosten hallintaan
     
TESTIEN AJAMINEN JA RAPORTOINTI    
Testien ajaminen
Testien raportointi ja logit
Testiskriptien flow-dokumentointi
Integraatio CI-ympäristöön
Palvelinlogin integrointi raporttiin
     
LAAJENNUKSET    
Visuaalinen verifiointituki (koko sivu/alue)
Vaatimustenhallintaan linkittäminen
Muistivuototestaus
Soap/Rest API -tuki suoraan testiskripteistä
Mallipohjainen suorituskykytestaus (Third Party kuormitusmoduuli)
Loppukäyttäjän kokeman suorituskyvyn monitorointi
Lomakeautomaatio
Ulkoasutestausraportti
Testattavuustuen rakentaminen ja integrointi malleihin