Ominaisuudet

You are here

KÄYTTÖLIITTYMÄN TOIMINNOT

 • Sivumalligeneraattori
  • Sivumallien luonti ja ylläpito
 • Designer
  • Testien luonti, ylläpito ja visuaalinen verifiointi alue- ja elementtikohtaisesti
  • SOAP API
  • REST API (json, xml)
 • Testidatan ja kuvien hallinta
 • Skriptimuunnin (Selenium Python, Java)
 • Vaatimukset
  • Linkkaus ja hallinta
 • Mallipohjainen testaus UI
  • Suorituskyvyn monitorointi
  • Testien generointi (offline / online)
  • Sivujen layout-tarkastusraportti

TESTIEN SUORITUS JA RAPORTOINTI

 • Testiajojen suoritus
  • Käyttöliittymä UI
  • Komentorivi
  • Ingtegrointi CI esim. Jenkins
  • Browserstack pilvessä
  • Määrittele asetus- ja suoritusprofiilit
 • Testien raportointi
  • Standardit HTML- ja XML-raportit kuvakaappauksinen sekä kolmannen osapuolen logit
  • Suorituskykymonitorointi ja JS heap memory -raportit

TEKNOLOGIAT

 • Selenium Webdriver ja Appium
 • Testien integraatio CI, DevOps ja testihallinta järjestelmien kanssa
 • Python -testiskriptit

QAUTOMATEN YHTEENSOPIVUUS

 

 

  QAutomate Muut perinteiset
TESTIEN LUONTI    
Toiminnallisuustestaus
Testien kehitys tekstieditorilla
Funktiokirjasto Selenium-metodeille
Omat funktiokirjastot
Integraatio versionhallintaan
Laajennettu tuki funktiokirjastoille
Metodien autogenerointi
Visuaalinen testien suunnittelu käyttöliittymällä
Sivujen mallinnus ja Web-elementtitiedon kerääminen
Web-elementtien tunnistustyökalu
Mallipohjainen toiminnallisuustestaus
Dynaamisten elementtien kustomointi ja tuki
Testidatan kerääminen selaimesta ja hallinta
Testisteppien ajo askel kerrallaan testejä kehittäessä
     
TESTIEN YLLÄPITO    
Aktiivinen testin ylläpito sivumallien avulla
Korjaustyökalu funktioiden ylläpitoon ja muutosten hallintaan
     
TESTIEN AJAMINEN JA RAPORTOINTI    
Testien ajaminen
Testien raportointi ja logit
Testiskriptien flow-dokumentointi
Integraatio CI-ympäristöön
Palvelinlogin -integrointi raporttiin
     
LAAJENNUKSET    
Visuaalinen verifiointituki (koko sivu/alue)
Vaatimustenhallintaan linkittäminen
Muistivuototestaus
Soap/Rest API -tuki suoraan testiskripteistä
Mallipohjainen suorituskykytestaus (Third Party -kuormitusmoduuli)
Loppukäyttäjän kokeman suorituskyvyn monitorointi
Lomakeautomaatio
Ulkoasutestausraportti
Testattavuustuen rakentaminen ja integrointi malleihin