Toiminnallinen testaus

You are here

QAutomate tekee toiminnallista testeistä helposti rakennettavia ja ylläpidettäviä. Optimoitu absraktio kerrokset funktioille ja testeille auttavat käyttäjää rakentamaan testit ylläpidettävästi.
 

 

1. Työkalu luo tarvittavat sivumallit ja dynaamiset kohteet

  • Ylläpito tapahtuu sivumallien avulla. Näkymät päivittyvät koneen avulla (Koneen ”silmä” on tarkempi kuin ihmisen)

2. Suunnittele uudelleenkäytettäviä menetelmiä sivumallikirjastoon (Funktiokirjasto)

Sivumallikerros
  • Ylläpidon kannalta tärkein kerros, sivu ja elementit. ”Muutoksissa muutos vain yhteen paikkaan” -ajatusmalli. Työkalu auttaa päivitystilanteissa korvaamaan vanhat elementit uusilla.

3. Suunnittele ja toteuta testejä sivumallikirjaston avulla

Testikerros
  • Ylläpidon tavoite on, että tähän kerroksen ei tarvitse koskea, vaan muutokset tapahtuvat sivumallikerroksella. Testiskriptiä päivitetään vain silloin, kun testispeksit muuttuvat.

QAutomate - Toiminnallinen testausnäkymä
Picture: Example page model view

 

QAutomate - Toiminnallinen testaus, sivumallikirjasto
Picture: Page model layer ( page model function library )
 
 

QAutomate - Toiminnallinen testaus, testikerros
Picture: State transition in graph