QAutomate tarkempi kuvaus

You are here

TOIMINNALLINEN TESTAUS

 

QAutomate tekee toiminnallista testeistä helposti rakennettavia ja ylläpidettäviä. Optimoidut abstraktiokerrokset funktioille ja testeille auttavat käyttäjää rakentamaan ylläpidettävät testit.
 

 
 • 1. Työkalu luo tarvittavat sivumallit ja dynaamiset kohteet
  • Ylläpito tapahtuu sivumallien avulla. Näkymät päivittyvät koneen avulla (Koneen ”silmä” on tarkempi kuin ihmisen)
 • 2. Suunnittele uudelleenkäytettäviä menetelmiä sivumallikirjastoon (Funktiokirjasto)
  • Ylläpidon kannalta tärkein kerros on sivu ja elementit. ”Muutoksissa muutos vain yhteen paikkaan” -ajatusmalli. Työkalu auttaa päivitystilanteissa korvaamaan vanhat elementit uusilla.
 • 3. Suunnittele ja toteuta testejä sivumallikirjaston avulla
  • Ylläpidon tavoite on, että tähän kerroksen ei tarvitse koskea, vaan muutokset tapahtuvat sivumallikerroksella. Testiskriptiä päivitetään vain silloin, kun testispeksit muuttuvat.

 

 

 

 

 

 


LOPPUKÄYTTÄJÄN SUORITUSKYVYN WEB-MONITOROINTI

 • Yhdistää mittauspisteet trendikuvaajaksi
  • Voidaan käyttää loppukäyttäjän kokemuksen ja sovelluksen suorituskyvyn mittaukseen ja arviointiin
  • Antaa todellisen kuvan siitä, millaiseksi loppukäyttäjä kokee sivujen latausajan sekä kertoo tärkeää tietoa palvelun saatavuudesta
 • Seuraa kolmea muuttujaa:
  • Web-palvelun toiminnallisuutta
  • Sivujen latausaikaa
  • Resurssien latausaikoja

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MALLIPOHJAINEN TESTAUS

 • 1. Uusia tapoja testata sovelluksen toiminta
  • Testausautomaatio laajenee
  • Testauskattavuutta voidaan kasvattaa
 • 2. Mallipohjainen Offline-testaus
  • Työkalu generoi malligraafin tilasiirtymistä testiskriptejä läpikäymällä mallin eri testauspolut
 • 3. Mallipohjainen Online-testaus
  • Työkalua voidaan käyttää online-pohjaisesti, jolloin se arpoo ajonaikaisesti ja satunnaisesti painotusten mukaan testattavaa testauspolkua. Online-pohjaisessa käytössä ei ole testikeissejä, vaan mallin siirtymiä linkitetään vaatimuksiin

 

 

 

 

 

 

 

 


VISUAALINEN VERIFIOINTI

 
QAutomate mahdollistaa elementtipohjaisen alueen verifoinnin ruudulta vertaamalla sitä referenssikuvaan. Vaihtoehtoisesti käyttäjä voi valita ruudulta alueen, mitä halutaan verrata ajotilanteessa referenssikuvaan.
Visuaalinen verifiointi antaa mahdollisuuksia testata asioita, joita on haastavaa testata elementtitasolta. Laajenna testaus uusille osa-alueille! Löydä visuaalisen ulkoasun muutokset, bugit ja verifioi asioita, joita ei voida verifioida kooditasolta!
 

QAutomate - Toiminnallinen testausnäkymä

 

 


LAAJENNUKSIA ULKOASUTESTAUS

 • 1. QAutomate koostaa raportin ajamalla olemassa olevia testiskriptejä ja keräämällä kuvia eri selaimilla ja näyttöresoluutioilla.
 • 2. Raportti kuvaa sivujen responsiivisuutta, toimivuutta ja ulkonäköä. Se koostaa testiraportin kuvavertauksineen.
 • 3. Raportti antaa mahdollisuuden verrata sivujen layout-näkymien käyttäytymistä eri selaimilla ja eri resoluutioilla.
 • 4. Päätökset raportin perusteella tekee ihminen, ei kone.

 

 

 

 


SIVUMALLIRAKENNE JA AKTIIVINEN TESTIEN YLLÄPITO

 • Aktiivinen testien ylläpito visualisoi muutokset käyttöliittymässä Auttaa havainnoimaan muutoksia
 • Pakottaa tekemään testit ylläpidettävään muotoon Page object pattern/Page model -ajatus
 • Sivumallien avulla mahdollistetaan nettisivujen muutosten havaitsemisen automaattisesti
 • Havaitut muutokset (uudet jai puuttuvat elementit, rikki olevat metodit) esitetään kuvien avulla raportissa

Työkalu tarjoaa korjaustoimintoa testien korjaukseen (elementeissä päivitys vanhasta uuteen).

 

 

 

 


AUTOGENEROIDUT TESTAUSMETODIT

 
Autogeneroidut testimetodit tarkoittavat sitä, että työkalu generoi automaattisesti näkymän perusmetodit Web-sivua tutkimalla. Se rakentaa esimerkiksi kirjautumissivulle "kirjautuminen"- tai "unohditko salasana" -metodin, jota voidaan käyttää testiskriptiä luodessa.
"Autogeneroidut testimetodit" on ominaisuus, joka koostuu kolmesta palasesta: sivujen mallinnuksesta, funktioiden rakentamisesta ja testidatan keräämisestä.

 

 

 

Autogeneroitu sivumallinnus:

 

 
1. Luodaan sivumalli
 • Kerätään elementtitiedot, ja analysoidaan Web-sivun rakenne
 
2. Rakennetaan testimetodit
 • Analysoinnin perusteella luodaan elementeille metodit linkeille, kuvalinkeille, napeille, jne. Luodut testimetodit ovat heti käytössä testien suunnittelussa
 • Form test automation
 
3. Kerätään testidata talteen
 • Kerätään testidata input-elementeistä, lomakkeiden sisältä ja ulkopuolelta. Tallennetaan ne testidataan XML-tiedostoon
 
 
 

 


DOUBLE-CLICK TESTIEN SUUNNITTELU

 
Double-click -ominaisuus Test Designer:ssa auttaa rakentamaan testien navigoinnit, lomakkeiden täytöt ja tekstien verifioinnit nopeasti. Idea perustuu siihen, että käyttäjä tuplaklikkaa elementtiä Designerissa ja työkalu päättelee parhaimman metodin, jota käyttäjä haluaa hyödyntää. Jos kyseessä on esimerkiksi kuvalinkki, työkalu valitsee sopivan testimetodin tälle elementille eli tässä tapauksessa elementin klikkauksen.
 

 

 


UUSIA INNOVAATIOITA WEB-LOMAKKEIDEN JA INPUT-KENTTIEN TESTAUKSEEN

 
 • Lomaketestausautomaatio perinteisellä tavalla
 • Haetaan syöttökentille elementtien tunnisteet eli ”locaattorit” ja tehdään testidata
 • Käyttäjä kirjoittaa testiskriptin jokaiselle syöttökentälle
 • Tehdään paljon manuaalista työtä, jotta lomakkeen täyttö saadaan testiskriptin muotoon
 • Lomaketestausautomaatio sivumallien avulla
 • Työkalu mallintaa lomakkeen elementit, kerää käyttäjän syöttämän testidatan Web-sivulta sekä tekee testiskriptin lomakkeen täyttämiseen
 • Työkalu tekee suurimman osan työstä
 • Lomake testausautomaatio voi nopeuttaa testiskriptien tekoa 20-kertaisesti
 • Mitä enemmän käyttöliittymässä on input-kenttiä, sitä enemmän tätä voidaan hyödyntää
 • Lomaketestausautomaatio käsittää:
  • Testidatan keräys selaimesta
  • Testimetodien lomakkeisiin rakentaminen
  • Verifiointimetodien rakentaminen lomakkeeseen
  • Ota tämä ominaisuus käyttöön Autogeneroitujen metodien kanssa!