Visuaalinen verifiointi

You are here

Visuaalinen Verifiointi

 
QAutomate mahdollistaa elementtipohjaisen alueen verifoinnin ruudulta vertaamalla sitä referenssikuvaan. Vaihtoehtoisesti käyttäjä voi valita alueen ruudulta, mitä halutaan verrata ajotilanteessa referenssikuvaan.
Visuaalinen verifiointi antaa mahdollisuuksia testata asioita, joita on haastavaa testata elementtitasolta. Laajenna testaus uusille osa-alueille! Löydä visuaalisen ulkoasun muutokset, bugit ja verifioi asioita, joita ei voida verifioida kooditasolta!
 

QAutomate - Toiminnallinen testausnäkymä